písňové texty pro Elin Špidlovou:

písňové texty pro Přelet M. S.:

písňové texty pro Karla Chodoru:

písňové texty pro Bohemia Voice: